Profilhåndbok

Profilhåndbok for Mjøndalen Idrettsforening

Viktige prinsipper for emblem, farger og angivelse av navn er fastsatt.

I henhold til §2 skal Mjøndalen Idrettsforening ha en egen profilhåndbok. Styret i foreningen med ansvar for denne og hvor blant annet utformingen av emblemet skal være definert. Styret har nå i mars 2018 vedtatt en første utgave av profilhåndboken. Som viktig i denne:

-Definert utforming og proporsjoner i emblemet.

-Lenken i emblemet tillatt både i brun og "metallisk" farge. Begge farger angitt med såkalte Pantone koder.

-Angivelse av navn og lovlige forkortelser bestemt.

Den hele tiden oppdaterte versjonen av dokumentet vil ligge ut på eget område på mif.no. For første versjon jf. lenke her.