Nyheter » 2020 » Oktober » MIF fikk tildelt kr. 500.000,- til oppstart av aktive lokalsamfunn

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August - September - Oktober - November - Desember

MIF fikk tildelt kr. 500.000,- til oppstart av aktive lokalsamfunn


07.10.2020

Tirsdag fikk leder Arild Nygård og daglig leder Svein Erik Gevelt tildelt 500.000 kr som oppstartsstøtte til å komme i gang med aktive lokalsamfunn.

Arbeidet for mer og bedre fysisk aktivitet i skolen har lenge vært en kjernesak for oss i Idretten. Derfor er vi stolte av at vi i MIF nå tar del i dette på lik linje med de store idrettslagene i gamle Drammen kommune der samarbeide er godt etablert mellom skoler og idrettslag. Vi vet at dette har bidratt til at flere barn og unge har fått en mer aktiv skolehverdag noe som er kjernen i aktive lokalsamfunn. For et par mnd. siden søkte MIF om oppstartsstøtte for å komme igang med AL. 

Tirsdag trodde Arild Nygård og Svein Erik Gevelt at de skulle framsnakke MIF i et møte med hovedutvalgsleder idrett og frivillighet Mats Hilden, hovedutvalgsleder/politiker Cathrin Janøy, samt styreleder i Drammen Idrettsråd Per Burud og inkluderingskonsulent i Drammen Idrettsråd Janne Cecilie Hafskjold (Sissi). Dette for å påvirke de til å gi MIF samme mulighet som Konnerud IL, DBK , Åssiden m flere. Det Nygård og Gevelt ikke visste var at de var grundig lurt av Sissi i forkant av møtet. De besøkende hadde nemlig bestemt seg for å gi kr. 500.000,-  til MIF. Midlene blir tildelt oss fra 1 jan. 2021. Da kan vi ansette en engasjert person med god idrettsfaglig bakgrunn og utdanning til å starte dette viktige arbeidet.