Forsiden

SØK

Kontaktinfo MIF

Mjøndalen IF
Hagatjernveien 17
3050 Mjøndalen
post@mif.no

Billettkjøp kamper Mjøndalen Fotball

Kontakt oss

Ansatte fotball

Grasrotandelen

Sparebanken Øst
Glemt brukernavn/passord?

Krav om politiattest i Mjøndalen Idrettsforening

Ordningen med politiattest er endret i 2014 slik at det er den enkelte med behov for attest som selv må søke.

Er du 18 år eller eldre skal søknaden leveres elektronisk. Lenke til søknadsskjema er: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Som vedlegg til søknaden skal ligge bekreftelse fra leder i den gruppa i MIF du tilhører. Standard skjema for bekreftelse finner her

Søkere under 18 år må levere søknad på papir. Informasjon om dette finner du på samme lenke som ovenfor.

Kontakt daglig leder i MIF hvis du har behov for bistand eller mer informajon:
Per Fjeld-Olsen
perfolsen@mif.no
mob: 908 88 857

Innhenting av politiattest er gratis. Avståelse fra å få attest vil bli gitt personer som for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. 

Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til gruppeleder i MIF. MIF skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Alle gruppene i MIF skal i løpet av januar hvert år påse at alle frivillige som har oppgaver overfor barn har godkjente politiattester.

Med vennlig hilsen
Styret i MIF